1-210925114R3150

立信单位 信用评价 认证信息

我要诚信示范

业务介绍

       人民征信系统由人民征信有限公司及人民信用评价有限公司创建,通过收集、整理、保存、加工企业、机构、个人及其组织的信用信息,对外提供信用报告、信用评估、信用信息咨询等服务,是帮助客户判断、控制信用风险,进行信用管理活动的平台。


联系方式:

        全国热线:40007-15315

        业务受理:rmzx@renminzhengxin.com

        商务合作:bd@renminzhengxin.com         

        综合服务:78615315(QQ)